prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.

2. februára 1921 Špania Dolina - 14. júla 2000 BratislavaVlastný životopis

Publikácie 1976-1995

Verše pre Jozefa Mistríka
(Mária Petrová, Anton Kret, Gustáv Hupka)

Základná škola Jozefa Mistríka v Španej Doline


e-mail: rodina Jozefa Mistríkalast updated: May 2002